Rätt eller fel? : En språkpsykologisk och språkvetenskaplig undersökning om vardagliga språkfel

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

Författare: Emma Waltersson; [2011]

Nyckelord: språkfel;

Sammanfattning: De båda ämnena språkpsykologi och språkvetenskap behandlas gemensamt i den här uppsatsen. Den gren som valts ut för att undersöka de språkpsykologiska och språkvetenskapliga ämnena är språkfel som går att se i vardagliga texter. Språkfel i skrivna texter kan vara allt från särskrivningar, meningsbyggnadsfel till felstavningar och slarvfel. Det är dessutom inte alltid, lätt men ibland för lätt, att se språkfel i olika texter. Hursomhelst är det ett vanligt fenomen i såväl tidningar, översättningar, uppsatser som skönlitterära verk. Vissa fel är lättare att se för vissa personer än andra. Med dagens språkprogram och skrivprogram, som inte alltid är fullständigt tillförlitliga, kan det ibland bli svårt att upptäcka vissa fel. Ordet kan nämligen vara rättstavat enligt rättstavningsprogrammet men ha en anan betydelse än vad som är meningen. I undersökningen som följer har de vanligaste språkfelen studerats och frågor som ställts har handlat om hur lätt respektive svårt det kan vara att upptäcka språkfel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)