Den allvarsamma läsförståelsen : En komparativ studie av den lättlästa adaptationen av romanen Den allvarsamma leken och originalet författad av Hjalmar Söderberg.

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)