Ransomware : Ett modernt gisslandrama

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

Författare: Jan Frick; Andreas Sjöström; [2016]

Nyckelord: Ransomware; virus; skadlig kod; malware;

Sammanfattning: Ransomware är en sorts skadlig kod som krypterar vissa delar av ett datorsystem med så pass hög säkerhet att endast krypteringsnyckeln kan ge tillgång till filerna igen. Den ges mot betalning av en lösensumma. Antalet infekterade system har ökat kraftigt de senaste åren och det har utvecklats till en stor svart marknad som omsätter miljoner varje år. I detta arbete analyseras fyra sorters ransomware: Cryptowall, TeslaCrypt, CTB-Locker och Locky. Det dessa ransomware har gemensamt är att de krypterar filnamnen och innehållet i filerna med en okäckbar kod. Genom att infektera ett virtuellt system undersöks möjliga åtgärder för att återskapa filer efter att en infektion har skett. Analysen visar att filen vssadmin.exe spelar en betydande roll för de fyra sorters ransomwaren. Med hjälp av denna fil raderar ransomwaren alla tidigare skapade återställningspunkter, kallad Volume Snapshot Services, och därmed försvinner möjligheten att återställa filer till ett tidigare läge. Experimenten visar att genom att förhindra ransomwarens åtkomst till denna fil möjliggörs återställandet av mappar till ett tidigare läge, och därmed även återställandet av filerna, efter en ransomwareinfektion.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)