DETERMINANTS OF ACCOUNTING CHOICE REGARDING LOCATION OF VOLATILITY: THE FVOCI OPTION - Early indications from the adoption of IFRS 9

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Sammanfattning: MSc in Accounting

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)