Förändras värderelevansen till följd av effekter från IFRS 16? –En studie på svenska börsnoterade företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Jessica Anderberg; Hanna Johnsson; [2019-08-09]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)