Opera i Stockholm, stadsgårdskajen

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/KTH/ArkitekturSkolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

Sammanfattning:

Kan man kombinera en opera med båtterminal och vad händer då med operans roll?

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)