Samma eller likartad verksamhet och utomståenderegeln : En utredning om begreppets och undantagsregelns tillämpning, samverkan och rättsliga hierarki.

Detta är en Master-uppsats från Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och Rättsvetenskap

Författare: Robin Mostacero; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)