The relationship between management control systems and strategy: Multiple institutional logics in practice

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Författare: Pei Song; Martin Thorén; [2017-08-10]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: MSc in Accounting

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)