Utbildning som preventiv åtgärd för att förebygga fotsår hos vuxna personer med diabetes mellitus : En litteratur studie

Detta är en Magister-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin;

Författare: Leila Asri; Ljiljana Knezevic; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Education as an interventionto prevent foot ulcer in adult witg diabetes mellitus

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)