Funktionell familjeterapi för ungdomar med normbrytande beteende : En integrativ litteraturstudie om komponenter och upplevd verkningsgrad i familjebaserad behandling

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Författare: Amanda Matsson Andrén; Simone Schmidt; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)