DistroFS: En lösning för distribuerad lagring av filer

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap; Högskolan i Gävle/Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap

Sammanfattning: Nuvarande implementationer av distribuerade hashtabeller (DHT) har en begränsad storlek för data som kan lagras, som t.ex. OpenDHTs datastorleks gräns på 1kByte. Är det möjligt att lagra filer större än 1kByte med DHT-tekniken? Finns det någon lösning för att skydda de data som lagrats utan att försämra prestandan? Vår lösning var att utveckla en klient- och servermjukvara. Mjukvaran använder sig av DHT tekniken för att dela upp filer och distribuera delarna över ett serverkluster. För att se om mjukvaran fungerade som tänkt, gjorde vi ett test utifrån de inledande frågorna. Testet visade att det är möjligt att lagra filer större än 1kByte, säkert med DHT tekniken utan att förlora för mycket prestanda.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)