Cypern och Grekland, tillsammans mot EU : en policyanalys av EU:s utvidgningspolicy mot Cypern 1988-2004

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Författare: Emil Fridolfsson; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Cypern och Grekland har nära historiska, kulturella och ekonomiska kopplingar till varandra. När Cypern år 1990 ansökte om medlemskap i europeiska unionen och möttes av motstånd mot att ett land med en territoriell konflikt skulle ansluta sig, så stödde Grekland den grekcypriotiska sidan och förändrade EU-policyn mot Cypern genom att agera policyentreprenör. I min uppsats undersöker jag genom formuleringar i EU-dokument och med hjälp av tidigare forskning om Cypern och EU vilka policyprocesser det var som styrde beslutet att först låta Cypern bli kandidatland och sedan fullvärdig medlem. Detta görs med grund i Multiple Streams-teorin, som ger studien ett policyfokus som saknats i tidigare studier av förhållandet mellan EU och Cypern.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)