Hur hittar jag till…? : En studie om visualiseringen av kartor i varuhusmiljö

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

Författare: Rosanna Öhrwall; [2016]

Nyckelord: Informativ illustration;

Sammanfattning: Hur hittar jag till är ett examensarbete i informationsdesign som vilar på forskningsgrund. Syftet med arbetet är att studera hur kartor i varuhusmiljö bör visualiseras för att understödja orienteringen i varuhuset IKEA kungens kurva. Arbetet tar också upp hur man underlätta den kognitiva belastningen i kartor som innehåller mycket information. Arbetet ska resultera i att gestalta en karta som är lämpligt utformad rent visuellt för att förhindrar att kunderna lämnar varuhuset eller känner sig osäkra med orienteringen och ständigt måste fråga personalen. Arbetet tar upp problematiken samt fördelarna med en karta visualiserad i perspektiv. Men också hur man på bästa sätt strukturerar en karta med mycket information så att den underlättar för den kognitiva belastningen.       En karta skapades för inte så länge sedan utifrån nya direktiv från huvudkontoret, kartan har dessvärre visat sig vara otydlig för besökarna utifrån empiriska undersökningar och analyser som gjorts i samband med examensarbetet. Från resultatet av undersökningarna har en karta i planvy samt parallellperspektiv testats på besökarna för att se hur de tolkar dem. Tidigare teorier inom bl.a. wayshowing, kontraster, gestaltlagar och spatiala perceptioner säger att en karta är lättare att ta till sig om man är konsekvent och förstår hur användaren ser på kartor utifrån olika perspektiv och vad som får inhämtningen av information att bli så lättolkad som möjligt. Gestaltningsförslaget har sedan tagits fram utifrån de empiriska undersökningarna samt teorier. Genom att använda sig av enkla pictogram och avskalade omgivningar som enbart visar det som är relevant tillsammans med ett perspektiv som gynnar varuhusets överblick, så har kartan efter användartester med besökarna, visat sig vara mer lättförståelig.   

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)