Stora BM-fäste

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

Sammanfattning: Detta arbetes uppgift är att konstruera ett redskapsfäste för en lastmaskin av modell Volvo BM 840. Lastmaskinen är idag försett med ett gammalt mindre bra fäste, den behöver därför ett bättre, modernare och mer användbart redskapsfäste med hydraulisk redskapslåsning. Den typen av redskapsfäste som ger detta är ett Stora BM-fäste. För att få rätt mått har måttuppgifter tagits på andra maskiner och redskap. Resultatet blev kompletta ritningar för att kunna tillverka delarna till fästet på en verkstad. Hållfasthetsberäkningar har gjorts på de viktigaste ställena.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)