Underhåll och Migrering av Legacy-System

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV); Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV)

Sammanfattning: Legacy-system sköter idag flera kritiska affärsprocesser hos många företag och banker. Dessa system är dyra att underhålla och uppdatera med nya funktioner. Legacy-systemenär också svåra att anpassa till en tjänsteorienterad arkitektur eller SOA (Service OrientedArchitechture). Därför vill företagen börja fasa ut dessa system. SOA är ett tankesätt i hur man strukturerar ett system. Allt ska vara uppbyggt av tjänster som inte är beroende avvarandra och därför i framtiden blir lättare att byta ut, ändra eller ta bort. Eftersom ingen tjänst ska vara beroende av någon annan skadas ingen annan del av systemet om en tjänst ändras. Eftersom fler och fler företag idag vill övergå till en SOA så letar de efter sätt att migrerasina legacy-system till modernare plattformar. Det finns flera olika sätt att migrerera legacy-system. Alla har olika fördelar och nackdelar. En av de säkrare metoderna är Chicken Little (steg-för-stegmetod), men den tar längre tid än att till exempel använda sig av metoden Cold Turkey som även kallas Big Bang. Big Bang för att man byter ut hela systemet på till exempel en helg eller liknande (drastisk metod). Flera företag har också specialiserat sig på att automatiskt översätta gammal kod till modernare, den tekniken heter transcoding. Det finns även företag som jobbar med att få bland annat Cobol att jobba ihop med modernare utvecklingsplattformar såsom Java. Ett av de mer aktiva företagen som arbetar med detta är Micro Focus, som har utvecklat ett bibliotek som gör att du kan starta Cobol-program från Java eller .NET. Författarna har med hjälp av deras Java-bibliotek skapat ett program åt Bluegarden som kan starta upp Cobol-program. Programmet skapades för att påvisa vad de kan använda för att slippa flera steg i uppstart av Cobol-program. För att undvika att man får legacy-system i framtiden har det även kommit fram flera underhållsmodeller. Underhållsmodellerna fungerar på olika sätt, men alla har som mål att undvika legacy-system.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)