Batterilös strömförsörjning av strömsnål granatelektronik

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/ElektroniksystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/ElektroniksystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

Sammanfattning:

Detta examensarbete har utförts vid Saab Dynamics AB(SBD) i Karlskoga med syftet att studera gamla konstruktioner av set-back-generatorer. En set-back-generator (SBG) ska ge momentan energi vid utskjutning av en projektil genom att en magnet rör sig genom en spole. SBG har funnits länge men har bedömts ge för lite energi för att kunna driva elektronik. Men nya typer av magneter har potential att öka energiutbytet väsentligt.

SBD har ett antal äldre SBG:er och arbetet har varit att utifrån dessa undersöka om det går att utvinna mer energi genom ett utbyte av magnet. Andra parametrar som är viktiga för en SBG:s funktion har också studerats och testats i olika konfigurationer i hopp om ytterligare förbättringar. Förväntade resultat har sedan analyserats och jämförts med mätresultat. Med detta som grund har rekommendationer vid en ny konstruktion av SBG levererats.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)