Tjejskejtare… eller tjejer som skejtar? - om varför tjejer åker skateboard

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Författare: Hanne Liljeholm; [2015-08-10]

Nyckelord: skateboard; sport; idrott; genus; manlig dominans;

Sammanfattning: År 2012 bildades Sveriges Skateboardförbund som ett resultat av samarbetet mellanflera stora skejt-föreningar spridda över landet. År 2013 blev förbundet medlem iRiksidrottsförbundet. Kommuner med flera satsar på sporten bland annat genom attbygga skateboardparker för allmänheten. Av alla skateboardåkare är drygt 95 procentkillar men fler och fler tjejer börjar ta plats, framförallt i organiserad form.Det övergripande syftet med studien är att identifiera vilka faktorer som bidrar tilltjejers val att åka skateboard. Att identifiera dessa faktorer ger kunskap om hursporten kan öka sin jämställdhet. Att öka jämställdheten inom skateboard kan i sin turbidra till att fler använder de allmänna utrymmen som finns för sporten och därmedäven bidra till att fler får en aktiv fritid. Studien fokuserar på den kvinnligaskateboardscenen i Sverige. I studien deltar två fokusgrupper med tjejer i åldern 9-14år. Sammanlagt deltog sju tjejer.I resultatet framgår flera bidragande faktorer till tjejernas val att åka skateboard.Dessa är; Empowerment - åkning på egna villkor, trygga miljöer, gemenskap,stöttande föräldrar, kvinnliga förebilder, satsningar inom sporten inriktade på tjejersåsom åktider för endast tjejer samt tillgänglighet till parker, hallar och en egenskateboard. Kvinnliga skateboard nätverk som No Limit har utgjort en stor skillnadför att öka jämställdheten inom sporten. Kommuner som ansvarar överskateboardparker bör utvärdera användandet av dessa och tillämpa specifikasatsningar för att öka tjejers deltagande utifrån de faktorer som nämns ovan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)