Textanalys av läroböcker om film : En komparativ och kritisk närläsning av kurslitteratur i Filmkunskap

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

Författare: Johan Fingal; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)