HBTQ-personers erfarenheter av vårdpersonals bemötande : en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen?

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)