Förutsättningslärans roll i modern svensk avtalsrätt : - särskilt om skillnaden mellan förutsättningar, underförstådda avtalsvillkor och 36 § avtalslagen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)