Corruption in InternationalCommercial Arbitration : The Right of the Arbitrator to Conduct Self-initiatedInvestigation of Corruption

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Emina Mujic; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)