FinTech Start-up

Detta är en Kandidat-uppsats från Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)