"Jag ger dem kniven och gaffeln men de måste äta själva" : En enkätstudie av 50 lågstadielärares attityder gentemot läsning, deras val av läsundervisningspraktik och den eventuella relationen dem emellan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Södertörns högskola/Lärarutbildningen

Sammanfattning: In this degree project, a survey-study of 50 Swedish primary teachers’ attitudes towards reading and their choice of reading instruction practice in Swedish was made. The aim of the study was to examine Swedish primary teachers’ attitudes towards reading and how they describe their reading instruction practice. This to make it possible to examine if there is a relationship between the teachers’ attitudes towards reading and the choice they make about their reading instruction practice. The study aimed to answer the questions below: Considering the personal reading habit among the teachers, what kind of attitudes and perceptions of reading does the teachers in the study express? When it comes to their reading instruction practice, based on what principals do they describe their practice? What is described as important by the teachers when planning and contemplating reading instruction practice in Swedish? What does the teachers describe as successful motivators for a beneficial development in reading among the pupils? Is there a relationship between the teachers’ attitudes towards reading and their choice of reading instruction practice? Is the choice of reading instruction practice among the teachers influenced by the attitude towards reading that they have? The theoretical bases of this study were based on theories of functions of reading, the literacy language practices emergent literacy and skill-based read readiness and also on the theory of attitudes value in decision making.As a conclusion, this study finds that there is evidence for a relationship between the teachers’ attitudes towards reading and their choice reading instruction practice in Swedish. It is shown that the teachers’ attitudes towards reading could be seen as influential in the choice of reading instruction practice. This since there is a correlation between how reading is defined, descried and how the purpose of reading is described, in both of the aspects which the study investigated.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)