Up for dinner with strangers? A case study of AirDine focusing on the consumer´s creation of social capital in the sharing economy

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Frida Magnusdotter Ivarsson; Sara Frykman; [2016-06-10]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)