Socialarbetarnas arbete med hedersrelaterat våld och förtryck : En integrativ litteraturstudie

Detta är en M1-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Författare: Kristina Jakob; Shenye Gorgi; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)