Militära interventioner med stöd av R2P- ett kapitel i det förgångna? : En studie med utgångspunkt i konflikterna i Libyen, Syrien och Jemen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Georg Hedendahl; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)