En digital träningstavla för postoperativ vård

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

Författare: Arvid Nilsson; Joakim Stoor; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Postoperativ motion påskyndar läkeprocessen och därför uppmuntras patienter på Tema Cancer, Urologen, på Karolinska Universitetssjukhuset (KS) att motionera med hjälp av dagliga mål. För att följa upp träningen används en whiteboard som visar mål och framsteg, men verktygets otymplighet gör att de önskar en mer flexibel digital lösning. Målet med detta projekt var att åt KS utveckla en digital träningstavla som uppfyller samma funktion som whiteboarden men som är mer lätthanterlig. Mjukvara för att schemalägga övningar och registrera framsteg skrevs i Java och JavaFX för att köras på en Raspberry Pi 3 Model B kopplad till en pekskärm. En patient fick prova lösningen under ett par dygn i en kvalitativ studie. Både patienten och den ansvarige fysioterapeuten intervjuades och var nöjda med lösningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)