En uppdatering om människans evolution : med betoning på forskning från de senaste fem åren samt koppling till kurslitteratur för gymnasiet

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Biologi; Linköpings universitet/Biologi

Författare: Emelie Gustavsson; Sofie Kjellgren; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)