Lyftverktyg för att balansera vikt : Lyftverktyg till Falcken Forshaga

Detta är en M1-uppsats från

Sammanfattning: Denna rapport är ett examensarbete vid Karlstads Universitet för högskoleingenjör inom maskinteknik. Projektet har genomförts på Falcken Forshaga utanför Karlstad. Falcken Forshaga är ett nystartat företag som konstruerar och tillverkar lyftverktyg till betongindustrin. Falcken vill därför ha hjälp att utveckla ett balanseringsverktyg som ska kunna balansera upp en last där man inte vet vart tyngdpunkten befinner sig. Målsättningen för detta projekt var att genom produktutvecklingsprocessen ta fram konstruktionsunderlag till lyftverktyget. Det skulle även bestämmas vilken lösning utav elektriskt eller mekaniskt som var bäst. Verktyget är konstruerat efter maskindirektivet för att kunna CE-märkas. Utöver detta ska verktyget ha en optimerad design då den ska bli en standardprodukt för Falcken Forshaga. En för- och litteraturstudie har gjorts inom lyftverktyg. Resultaten från denna studie har formulerats på en kravspecifikation tillsammans med önskemål från företaget. Detta dokument är utgångspunkten för fortsatt framtagning av konstruktionen. Alla koncept som under konceptgeneringsfasen har tagits fram har genomgått en eliminering med en elimineringsmatris. I denna matris har koncepten ställts mot kravspecifikationen. Detta har sedan presenteras för företaget som fick göra det slutliga konceptvalet. Efter att konstruktionen färdigställts har beräkningar på verktygets viktiga delar gjorts med både handberäkningar och FEM-analys. Ritningar till tillverkningen har gjorts på samtliga delar som ska tillverkas på Falckens egna verkstad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)