Utformning av rollator : Ett produktutvecklingsprojekt där ett rollatorkoncept genomgick förbättringar

Detta är en M1-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

Sammanfattning:

Detta examensarbete syftade till att utveckla ett koncept på en Rollator, ett gå-hjälpmedel för människor vars gång är funktionsnedsatt. Målet med arbetet var att förbättra utgångskonceptet med en smartare och mer tillverkningsvänlig design samtidigt som rollatorn får ett enhetligt design/formspråk. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)