Ett Drogfritt Samhälle : En filosofisk förfrågan om Sveriges narkotikapolitik

Detta är en Master-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

Sammanfattning: Sveriges narkotikapolitik har en tydlig noll vision; Sverige skall bli ett drogfritt samhälle. För att uppnå det målet följer Sverige en så kallad nolltoleransmodell, vilket innebär en strikt policy som säger att all hantering och bruk oavsett volym och syfte är olagligt. Jag argumenterar att det är en skadlig och ineffektiv policy att applicera på drogproblematiken i Sverige och argumenterar därför istället för att införa en så kallad skadereducerande policy. Detta är istället en policy som accepterar att droger är en del av samhället. En sådan policy jobbar främst med förebyggande och behandlande åtgärder, jag argumenterar för en avkriminalisering av personligt bruk av drog. Jag kommer använda mig av empirisk källor och moralfilosofiska argument för att påvisa att en skadereducerade policy gynnar samhället både ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)