Hushåll och krisberedskap : Hur hushåll skapar mening om hemmets krisberedskap – med fördjupning i föräldraskapet och det egna ansvaret.

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

Författare: Andrea Eriksson; Joanna Persson; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)