Att bygga upp ett personligt varumärke i ett kommersiellt syfte

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

Sammanfattning:

Bakgrund: De flesta personer känner väl till namn som Madonna, Britney Spears eller Michael Jordan. Deras offentliga yrkesutövning och det faktum att de ofta syns i media, gör att dessa personer många gånger betraktas som kommersiella produkter. De är personer vars namn marknadsförs intensivt. De har skapat sig ett personligt varumärke. Denna förekomst förenat med varumärkesstrategi, föder tanken om varumärkesuppbyggnad i ett annat sammanhang, där vi istället för produkter pratar om individer. En individ som utgör ett varumärke kan tänkas befinna sig i en annan situation än en produkt som består av dött materia. Det faktum att en individ har förmågan att kommunicera, kanske är något som skulle kunna innebära andra förutsättningarna för ett personligt varumärke jämfört med en produkt.

Syfte: Syftet med denna uppsats är att skapa förståelse för hur ett personligt varumärke byggs upp i ett kommersiellt syfte. Vi har gjort detta med hjälp av varumärkesteorier.

Genomförande: Vi har genomfört en kvalitativ studie. Den empiriska studien är baserad på personliga intervjuer med experter inom varumärkesuppbyggnad och med erfarenhet av att bygga upp kommersiella personliga varumärken.

Resultat: Vi har funnit att de faktorer som krävs för att bygga upp ett personligt varumärke, är äkthet, kvalitet och kontinuitet. För att ett kommersiellt personligt varumärke ska var unikt så är det viktigt att utgå från individen, men varumärket måste dock ha en målgruppför att överleva. Ett personligt varumärkes största tillgång är att individenbakom varumärket har förmågan att kommunicera.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)