"Lita på mig" : En kvalitativ enkätstudie om förskollärares och vårdnadshavares erfarenheter och upplevelser av trygghetsskapande under inskolning utifrån ett anknytningsteoretiskt perspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Författare: Siham El-hussein; Mirasol Liboon Eriksson; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)