Utvärdering av VVS-system i en befintlig byggnad : Energieffektiviseringsåtgärder för att minska energiförbrukningen i en enfamiljsvilla i Stockholm

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Författare: Dennis Cicek; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)