Hållbarhetsredovisning : En undersökning av Axfood, ICA och Företag X

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och finansiering; Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och finansiering

Författare: Jenny Fredriksson; Malin Gustavsson; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)