Vad förmedlar du Alfons Åberg? : En kvalitativ text- och bildanalys om hur en folkkär bilderbokskaraktär förmedlar normer och värderingar

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Författare: Cathrine Persson; Sandra Falkhäll; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Syftet med denna studie var att analysera vad för normer och värderingar som förmedlas i böckerna om Alfons Åberg. Hur klass, sexualitet, etnicitet och genus gestaltas i böckerna samt om dessa har förändrats under 40 år med Alfons Åberg. Detta skedde genom en kvalitativ text – och bildanalys med en normkritisk metod. Resultatet i denna studie visade på att Alfons Åberg böckerna innehåller moraler och värderingar. Slutsatsen visade på att för att kunna använda Alfons Åberg i förskolans undervisning behövs pedagogisk medvetenhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)