Effekter av värdering till verkligt värde : - och dess påverkan på investerares upplevda risk uttryckt som betavärde samt skillnad mellan köp- och säljkurs

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

Författare: Sture Granudde; Lotta Magnusson; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)