Warantia : Ett halkskydd för kvalitetsskor

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

Författare: Jesper Ericsson; Frida Kindahl; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Denna rapport behandlar ett examensarbete där ett halkskydd för kvalitetsskor tagits fram. Halkolyckor bland fotgängare är vanligt förekommande i Sverige då tusentals personer skadas varje år, främst under vintertid på grund av is och snö. För att minska risken för halka kan man bland annat använda halkskydd på skorna, men befintliga lösningar ansågs brista gällande utseende och användarvänlighet.

Syftet med projektet var att minska halkolyckor genom att konstruera ett halkskydd för kvalitetsskor som var diskret och stilrent men även enkelt att ta på och av. Projektet avgränsades till promenad i stadsmiljö där målgruppen var stilmedvetna personer i alla åldrar.

Projektet inleddes med en förstudie som la grunden till identifiering av problemområden samt fastställande av krav och önskemål på produkten. Fem olika koncept togs fram som utvärderades och testades och som till sist ledde till ett slutgiltigt koncept.

Det slutgiltiga konceptet Warantia är ett halkskydd bestående av en gummiskydd som omfamnar skons sula och klack, samt 10 friktionskomponenter som motverkar halka.

Friktionskomponenterna finns i fyra olika modulvarianter med olika material och användningsområden vilket gör att halkskyddet kan användas året runt. Material och tillverkning analyserades i programmet CES EduPack och sulan valdes att tillverkas genom gjutning av syntetiskt gummi och friktionskomponenterna genom formsprutning av plasten polyvinylklorid.

En enklare kostnadsanalys av produkten gjordes med 1-3-9 metoden där försäljningspriset beräknades till 60 kr.

Slutligen tillverkades en presentationsmodell av halkskyddet som presenterades på KEXpomässan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)