Har golare några polare? - Några olika perspektiv på kronvittnets vara eller icke vara i svensk straffrätt

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Författare: Hanna Marelius; [2019-02-08]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Uppsatsen behandlar förslaget om att införa ett kronvittnessystem i svensk rätt – dvs. ett system som möjliggör strafflindring för personer som vittnar mot sina medbrottslingar. Förslaget diskuteras i kontexten av den svenska gängbrottsligheten och analysen görs utifrån två olika perspektiv. Den första analysdelen handlar om balansen mellan individen och strukturen, medan den andra delen handlar om den klassiska straffrättsliga konflikten mellan rättssäkerhet och effektivitet. Slutsatserna handlar framför allt om att de argument som förts fram emot ett kronvittnessystem vilar på en svag och daterad grund.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)