Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att främja sömn:En litteraturstudie med systematisk sökning

Detta är en M1-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Författare: Erica Johannesson; Jenny Kreutzfeltdt; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)