Islamofobi – vår tids stora hot mot religionsfriheten? : En studie om hur islamofobi påverkar religionsfriheten för muslimer i Sverige

Detta är en Master-uppsats från Uppsala universitet/Teologiska institutionen

Sammanfattning: Islamofobi är ett växande problem i Europa som negativt påverkar muslimers förutsättningar och möjligheter i samhället. Samtidigt är religionsfriheten en mänsklig rättighet och en av grundvalarna för ett demokratiskt och pluralistiskt samhälle. Denna uppsats undersöker hur islamofobi påverkar religionsfrihetens implementering i Sverige. Resultatet visar att muslimers rätt att utöva sin religion hotas av islamofobiska praktiker, så som attacker mot moskéer, motstånd mot muslimska organisationer och förbud av slöjan. Studien utforskar även statens förpliktelser och ansvar för att motverka islamofobi och främja muslimers rättigheter och lika möjligheter – för att på så sätt kunna uppnå ett verkligt demokratiskt och pluralistiskt samhälle där utsatta grupper beskyddas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)