Kontrollansvar i molnet : integritetsskyddets förenlighet med molntjänster

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Ola Von Schéele; [2013]

Nyckelord: Medierätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)