Konsumtion av livsmedel rika på järn och folsyra samt attityd till de näringsämnena & en hälsosam kost under graviditeten

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

Författare: Emmy Sikström; [2011]

Nyckelord: Pregnancy; attitudes; iron; folic acid; supplements; diet;

Sammanfattning: BAKGRUND: Folsyra och järn är två viktiga ämnen som under graviditeten har olika betydelser dels för mamman och dels för fostret. Brister på dessa ämnen kan således leda till skador av olika slag och därför rekommenderas ofta kosttillskott till gravida kvinnor. Kvinnornas matvanor kan påverka om de får i sig tillräcklig mängd av dessa ämnen. SYFTE: Syftet med denna studie var att se hur gravida förhåller sig till att ha en hälsosam kost under graviditeten samt inställningen till kosttillskott med järn och folsyra. Studien syftade till att undersöka eventuella hinder samt se användningen av järn och folsyra. METOD: Studien är av kvantitativ typ med en enkät som inför denna undersökning har modifierats, Health and Taste Attitude Scale. Enkäten består av 7 frågor och 21 påståenden varav 6 st är från HTAS och resterande tillagda. Deltagarna kommer från ett internetforum "Min Bebis" där enkäten skickades ut som ett personligt meddelande till 151 st, varav 44 st kom att delta. En beskrivande analys gjordes med medelvärde och standardavvikelse. RESULTAT: Denna studie hade en majoritet av blivande förstagångsföräldrar och visade på att fler gravida kvinnor tar kosttillskott med järn än folsyra. Det verkar finnas en bristande konsumtion på livsmedel rika på folsyra och järn däribland blodpudding, frukter och fullkornsprodukter. I resultatet framkommer att de flesta inte har tagit tillskott av folsyra innan graviditet. De gravida verkar ha en måttlig inställning till att äta hälsosamt under sin graviditet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)