Visuella instruktioner : Säkra hjälpmedel för hur fria vikter kan användas

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

Författare: Sofie Kedvik; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Efter observation på fyra gym i Eskilstuna visade det sig att det saknades eller fanns begränsat med information om hur fria vikter och kabelmaskiner används. Det fanns dock instruktioner på de flesta träningsmaskinerna som förklarade hur de skulle användas. Eftersom det inte fanns tillräckligt med information om hur fria vikter och kabelmaskiner används, föreligger det en risk att personer tränar fel och skadar sig.

 Syftet med examensarbetet har varit att ta fram intressanta och tydliga visuella instruktioner till fria vikter och kabelmaskiner för besökare på gym. För att uppnå detta har olika metoder genomförts. Arbetet har mestadels bestått av att genom två enkäter ta reda på vilka besökare på ett gym som hade störst behov av information, för att främst fånga deras intresse. För att gå vidare i arbetet har litteraturstudier och analyser av befintliga instruktioner gjorts för att avgöra vad som var lämpligt att ha med i designen av de visuella instruktionerna.

När de visuella instruktionerna var färdigproducerade, genomfördes en utprovning på besökare som går på gym för att säkerställa att besluten som fattats var rätt, därefter har några få justeringar av designen gjorts. Resultatet blev fyra exempel på visuella instruktioner som visar olika övningar med fria vikter, där informationen av bilder och text är neutral och skall fungera på alla gym med fria vikter och kabelmaskiner.

Tack till:

Friskis&Svettis som hjälpt till under arbetets första undersökningar. Utan deras medgivande hade det blivit svårt att utföra några enkäter. Jag vill också tacka min handledare Jan Frohm, familj och vänner som varit förstående och hjälpt mig under denna förvirrade period.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)