Alexander The Greek? : – An essay on Greek identity and the reconstruction of the past to fit the present

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

Sammanfattning: Denna studie berör den nuvarande disputen om namnet “Makedonien” mellan Grekland och Republiken Makedonien. Grekisk identitet undersöks genom disputen och visas vara ett viktigt element för att förstå disputen. Diskurser produceras från både det Grekiska och Makedoniska perspektivet, vilka visar hur både antiken och den nuvarande disputen konstrueras. En tredje diskurs konstrueras från antika Grekiska författare för att problematisera Grekisk identitetskonstruktion, vilken framställer greker som ensamma arvtagare åt de antika Grekerna. Disputen visas ha politiserats både inbördes och bilateralt i båda länderna, försök till kompromisser från vardera sida riskerar därför att förarga och raljera populistiska uppfattningar i landet. Den moderna Grekiska nationen som ett förverkligande av de antika Grekerna visas vara föreställda i att de antika Grekerna värderade sin stadsstat suveränitet högt och inte hade en uppfattning av Greker som en politisk grupp, utan snarare som en väldigt lös kulturell grupp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)