Belägringen av Lakish : Krigsföring som konstmotiv i Nineve stenreliefer i Sanheribs palats

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Antikens kultur och samhällsliv

Författare: Silvia Slioa; [2012]

Nyckelord: Lakish; Nineve; Sanherib;

Sammanfattning:

Jag kommer att diskutera den nyassyriska perioden och invasionen av Juda runt 701 f.krutifrån valda kilskriftsinskrifter: ”Brev till gud”, Rassam cylindern och Sanheribs prisma sombeskriver belägringarna i Juda. Lakish var en av de viktigaste städerna i Juda och denassyriska kungen Sanherib var angelägen att erövra staden. Hans strategiska mål finnsavbildade i de huggna relieferna i hans palats i Nineve. Reliefplattorna fanns i ett av decentrala rummen i palatset. Fokus i uppsatsen kommer att ligga på den visuellapresentationen. Jag kommer att undersöka försvarsmuren och stridstekniken på relieferna. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)