The need for leadership on Climate Change : A study examining the framing of leadership by the UNEP

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Författare: Karin Åström; [2017]

Nyckelord: Framing; Utvecklingsstudier; Climate Change; Leadership;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)