Access, excess and ethics : - towards a model for rational use of a new antibiotic -

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från

Författare: Gabriel Heyman; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)