Vikten av personliga berättelser i den politiska kontexten - Lesbisk aktivism i popmusik

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

Sammanfattning: I denna studie utforskas konstnärskap ur ett aktivistiskt perspektiv. Med fokus på lesbisk ochhomosexuell aktivism i popmusik, undersöks och diskuteras betydelsen av personligaberättelser i musik med samhällsförändrande syfte.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)